Catch the Mouse

 เลื่อนอุ้งเท้าแมวด้วยจมูกให้ตรงช่องเพื่อจับหนูให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนด มันจะตะปบให้เองโดยอัตโนมัติทุก ๆ 1 วินาที