Diamond

ขยับร่างกายซ้ายขวาเพื่อบังคับตัวละครให้วิ่งไปรับเพชรลงกระเป๋าให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนด

Multiscreen Photo

ถ่ายภาพแยก 3 ส่วนให้ต่อกันเป็นภาพเดียว อยากถ่ายส่วนไหนให้ทำมือตามรูปที่ปรากฏในส่วนนั้น

Turjah

ให้ติ๊กถูกตรงหัวข้อใช้ใบหน้าควบคุมยานเพื่อใช้ตำแหน่งจมูกบังคับยานแทนเม้าส์และคีย์บอร์ด ถ้าอ้าปากจะเป็นการใช้ระเบิดทั้งหน้าจอ

Jigsaw

ต่อจิ๊กซอว์โดยกำมือชี้นิ้วลาก แบมือเพื่อปล่อย