Flippy Bird

Flippy Bird เป็นเกมที่ใช้ Face Mesh จับการเคลื่อนไหวของการกระพริบตาเพื่อใช้ในการควบคุมเกม ผู้เล่นใช้การกระพริบตาเพื่อควบคุมให้นกในเกมบินหลบหลีกสิ่งกีดขวาง