Catch the Mouse

 เลื่อนอุ้งเท้าแมวด้วยจมูกให้ตรงช่องเพื่อจับหนูให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนด มันจะตะปบให้เองโดยอัตโนมัติทุก ๆ 1 วินาที

Mascot2

สวมชุดมาสคอตแล้วสั่งให้เต้นได้ 3 ท่าด้วยการยกมือข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัว

Mascot

สวมชุดมาสคอตแล้วเต้นท่าต่าง ๆ แบบสุ่มโดยอัตโนมัติ

Adjust Your Face

ปรับแต่งใบหน้า ให้คลิ้กที่ตา, จมูก, หรือปากเพื่อเลือก คลิ้กอีกครั้งหรือคลิ้กที่ส่วนอื่นของจอเพื่อหยุดการย่อขยาย

Funny Face

ตัดชิ้นส่วนบนใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมรูปทรงต่าง ๆ มาเรียงและขยับให้ดูตลก คลิ้กหน้าจอเพื่อเปลี่ยนหน้า มีให้เลือก 3 แบบ

Alien Face

แสดงใบหน้าแปลกประหลาดคล้ายมนุษย์ต่างดาว 4 แบบ คลิ้กหน้าจอเพื่อเปลี่ยนหน้า

Diamond

ขยับร่างกายซ้ายขวาเพื่อบังคับตัวละครให้วิ่งไปรับเพชรลงกระเป๋าให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนด