Turjah

ให้ติ๊กถูกตรงหัวข้อใช้ใบหน้าควบคุมยานเพื่อใช้ตำแหน่งจมูกบังคับยานแทนเม้าส์และคีย์บอร์ด ถ้าอ้าปากจะเป็นการใช้ระเบิดทั้งหน้าจอ